free site design templates

Foto Petrinja

Usluge:

Izrada fotografija - 10x15, 13x18, 15x21, A4, A3, A3+
Fotografije za dokumente
Fotokopiranje
Printanje
Prodaja albuma i okvira
Spiralni uvez
Skeniranje, ...


Imagines d.o.o.

Kontakt

Adresa:                                                      Radno vrijeme

Sajmište 2/2, 44250, Petrinja,            Ponedjeljak, utorak - 8:00-16:00
Centar novog života                          Srijeda, četvrtak, petak - 8:00-15:00
                                                          Subota - 9:00-12:00

Mobitel:                                                    E-mail

098-921 5831                                         fotopetrinja@gmail.com


© Copyright 2022 Imagines d.o.o.